Κωνσταντίνος
Ιατρίδης
20
Κωνσταντίνος
Ιατρίδης
FORWARD/CENTER
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Έλληνας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
14/10/2001
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
ΥΨΟΣ
2.06
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top