Αντώνης
Καραγιαννίδης
15
Αντώνης
Καραγιαννίδης
FORWARD
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Έλληνας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
13/04/2002
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
ΥΨΟΣ
2.04
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top