Γιάννης
Κόνσουλας
21
Γιάννης
Κόνσουλας
FORWARD
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Έλληνας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
14/02/2002
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΥΨΟΣ
2.01
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΡΙΕΡΑ
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top