Κωνσταντίνος
Ιατρίδης
20
Κωνσταντίνος
Ιατρίδης
CENTER
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Έλληνας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
14/10/2001
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΥΨΟΣ
2.06
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΡΙΕΡΑ
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top