Γιώργος
Τανούλης
14
Γιώργος
Τανούλης
FORWARD
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Έλληνας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
27/07/2002
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΥΨΟΣ
2.04
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top