ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τακτική ΓΣ των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τη συμμετοχή του 75,5% των μετοχών της εταιρίας.
Η ΓΣ αποφάσισε ομόφωνα...
1)Την έγκριση του Ισολογισμού 01/07/2017-30/06/2018.
2)Την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 01/07/2017 - 30 /06/2018.
3)Την Εκλογή δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών και δύο (2) Τακτικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01/07/2018– 30/06/2019.
Μετά την ολοκλήρωση της ΓΣ, πραγματοποιηθηκε συνάντηση των μετόχων και των μελών του ΔΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με αντιπροσωπεία φιλάθλων της ομάδας μας για την κατάσταση και το μέλλον της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ.

ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top